Sociaal domein

Binnen het sociaal domein begeleiden we diverse projecten met zowel gemeenten, zorgaanbieders en woningbouwcorporaties. Hierbij kan worden gedacht aan projecten rondom huisvesting, WMO, schuldhulpverlening en implementeren we ontwikkelingen zoals Cliëntgericht werken en het betrekken van netwerk.