Adviseur

Anne-Fleur Karssing

Wat doe je bij CQ Procesmanagement?

Als adviseur bij CQ Procesmanagement houd ik me bezig met diverse projecten rondom het sociaal domein en de zorg. Hierin vervul ik verschillende rollen. Zo ondersteun ik mijn collega’s met het in kaart brengen van processen, het uitvoeren van stakeholder analyses, het opzoeken van verbinding met partijen en het bijeenbrengen van belangen. Mijn studies Public Administration, Comparative Public Governance, en European Studies helpen in het schakelen tussen de verschillende niveaus.

Waarom vind je het leuk?

Ik vind het mooi om een bijdrage te kunnen leveren aan het sociaal domein en de GGZ in Nederland. Door het werken bij CQ  Procesmanagement heb ik het gevoel dat ik hieraan kan bijdragen. Enerzijds door op verschillende niveaus mee te denken met uiteenlopende partijen en anderzijds door organisatorisch mijn handen uit de mouwen te steken. Ook haal ik veel energie uit het werken met verschillende mensen en zoek ik binnen de projecten ook graag de verbinding op. Het ‘samen’ doen en het verbinden van mensen vind ik hierbij erg belangrijk.

Betrokken bij

Met de groei van vraag naar zorg binnen de VG7-doelgroep (Wlz) wordt het steeds lastiger om tijdig passende zorg te organiseren in de eigen regio.