Adviseur

Ineke Kosse

Ineke is een zeer ervaren projectleider in de gezondheidszorg. Na haar opleiding in klinische chemie heeft zij onder meer gewerkt aan kwaliteitsmanagementsystemen en de implementatie van digitale dossiervormingssystemen. Bij CQ Procesmanagement geeft ze structuur aan projecten en helpt zij organisaties met goeie, werkbare oplossingen en adviezen.

Wat doe je bij CQ Procesmanagement?

Waarom vind je het leuk?

Expert op het gebied van

Er geen thema's gevonden bij deze medewerker

Betrokken bij

AANLEIDIING De 16 Utrechtse (U16) gemeenten zetten zich sinds 2017 samen in voor de ontwikkeling beschermd wonen. De U16-gemeenten hebben daartoe een Regionale koers Maatschappelijke
De gemeente Den Haag wil weten in hoeverre de verschillende varianten van verwerving en bekostiging bijdragen aan kwalitatieve verbetering van het aanbod, betere samenwerking tussen