Adviseur

Leontien van der Stok

Praktische probleem oplosser/ implementator

Ik heb jaren als verpleegkundige in de zorg gewerkt. Ik heb ervaren hoe belangrijk kwalitatief goede zorg is, maar minstens zo belangrijk zijn goede voorwaarden om te kunnen zorgen. Bij CQ procesmanagement kan ik bijdragen om voorwaarden creëren zodat er tijdig, voldoende passende zorg en ondersteuning ingezet kan worden. Waarbij het uitgangspunt is dat alle mensen er mogen zijn, mensen mee mogen doen en van betekenis zijn. Zorg en ondersteuning waar de mens/cliënt centraal staat en waarbij gekeken wordt naar wat mensen wel kunnen.  Dat is waar ik voor sta en waar ik aan bij wil dragen.

Wat doe je bij CQ Procesmanagement?

Bij CQ procesmanagement ben ik voornamelijk projectleider in het sociaal domein bij complexe en dynamische projecten. De zorg verandert en ontwikkelt continue. Er zijn nieuwe inzichten, nieuwe wetten, crisissen en nieuwe samenwerkingen. Bij deze veranderingen is het van belang om de theorie van papier, op een passende manier te vertalen naar de hedendaagse praktijk. Andersom zijn er nieuwe inzichten in de praktijk die belangrijk zijn om op papier te zetten en te delen met anderen. In mijn projecten sla ik vaak een brug tussen de praktijk en de theorie, heb ik de kans om met veel bevlogen professionals samen te werken en draag ik een steentje bij om de zorg en ondersteuning te verbeteren. Want de zorg in Nederland lijkt zo goed geregeld, maar de werkelijkheid is dat er nog veel te doen staat. Daar zet ik mij vol energie voor in.

Waarom vind je het leuk?

Door de verschillende projecten die wij doen en hebben gedaan, is er veel kennis en ervaring binnen het bedrijf. Hierdoor hebben we een goed overzicht van de verschillende facetten binnen het sociaal domein en de GGZ, een soort helicopterview. Dit helpt om verbanden te leggen, pijnpunten te herkennen en kansen te zien. Daarnaast stellen wij onszelf en onze klanten continue de vraag hoe wij de zorg voor de cliënt, medewerker en maatschappij kunnen verbeteren. Door te blijven vragen en nieuwsgierig te blijven, dagen wij onszelf en onze klanten uit om te komen tot verbetering en innovatie.

Z’n brede inkijk in het sociaal domein vind ik erg waardevol. Voor mij persoonlijk ook een mooie kans om bij de verschillende zorgorganisaties, GGD’en en gemeenten binnen de kijken en ervaring op te doen. Werken in z’n dynamische en complexe omgeving geeft mij energie. Het belangrijkste voor mij blijft om een positief verschil te maken voor de cliënten en voor de mensen met wie ik samenwerk. En dat kan ik bij CQ procesmanagement!

Betrokken bij

De Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidzorg (Wvggz) is per januari 2020 in werking getreden. Alle gemeenten hebben nieuwe wettelijke taken onder deze wet. De gemeenten in de regio Zaanstad-Waterland hebben de
Oververhitte huizenprijzen! Krapte op de woningmarkt! Meer sociale huurwoningen nodig!  Dit is een kleine greep van de kreten die er in deze tijd veel te
De gemeente Amsterdam heeft CQ procesmanagement gevraagd om de rol van kwartiermaker op zich te nemen in de transitie van de langdurige zorg in de