Adviseur

Merijne Hazenoot – Hoorn

mensgericht | meta-analytisch

´Toegankelijke zorg voor iedereen´, dat is mijn doel met het werk wat ik doe bij CQ Procesmanagement. Kennis vanuit de psychologie, sociale gezondheidswetenschappen, ethiek en zorgmanagement neem ik mee wanneer ik kijk hoe zorg passend en toegankelijk is of kan worden voor verschillende groepen mensen. Hierin vind ik het belangrijk om gericht te zijn op de behoeften van het individu. Hoe kunnen we het systeem zo inrichten dat iemand (weer) zoveel mogelijk zelfregie kan nemen over zijn/haar situatie, gezien de omstandigheden.

Wat doe je bij CQ Procesmanagement?

Focus op details is belangrijk in de uitwerking hiervan. Hierin moeten we niet vergeten ons te blijven afvragen waarom we doen wat we doen en of we wat we doen ook goed (genoeg) is. Daarom wil ik begrijpen waar menselijk gedrag vandaan komt, en hoe dit organisatieprocessen beïnvloedt. Ik stel daarom overal vragen bij, omdat ik de belangen en perspectieven van verschillende betrokkenen wil doorgronden en afwegen zodat ik met een passend advies kom. Hiervoor gebruik ik een meta-analytische blik op dingen; ik denk en analyseer interacties en gedrag. Vanuit de kennis die ik hieruit opdoe, leg ik verbinding met verschillende betrokkenen. Dit met als doel om een duurzame relatie aan te gaan met collega’s en klanten en op een positieve manier verandering teweeg te brengen.

Waarom vind je het leuk?

Vanuit begrip voor elkaar ontstaat er niet alleen een duurzame relatie maar ook een duurzame samenwerking. Van daaruit is het mogelijk om waarden als persoonsgerichte zorg of begeleiding, professionaliteit en oprechte aandacht gezamenlijk in praktijk te brengen. Als adviseurs van CQ bemiddelen en begeleiden we dat proces. Daarnaast brengen we werkprocessen gestructureerd in kaart en ontwikkelen we deze processen op een manier die past bij de praktijk van de professional en de organisatie. Dit met als doel dat de zorg- of hulpvrager de aandacht krijgt die hij of zij nodig heeft, omdat er minder tijd verloren gaat in de randvoorwaarden van het systeem.

Betrokken bij

In de regio Zuid Oost Utrecht (ZOU) is een adviseur van CQ aan de slag als projectleider decentralisatie maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Dit is
Om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de te verwachten decentralisatie heeft de centrumgemeente Bergen op Zoom aan CQ Procesmanagement in 2020 gevraagd het
Hoe Omdenken de toepassing van Positieve Gezondheid in de praktijk kan verbeteren Het is menselijk om vanuit een probleem-weg-reflex te reageren op problemen die op