Adviseur

Nynke de Nie

mensgericht & veelzijdig

Gezondheid, in de breedste zin van het woord, gaat ons allemaal aan. Iedereen komt vroeg of laat met het zorgstelsel in aanraking. Maar gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte: juist op leefstijl kan nog veel winst behaald worden. Vanuit mijn brede achtergrond in psychologie, rechten, economie en politicologie en een master in gezondheidsgedrag kijk ik graag naar hoe we door beleid en nudges in de goede richting het verschil kunnen maken in gezondheidsbevordering.

Wat doe je bij CQ Procesmanagement?

Als adviseur bij CQ wil ik het probleem goed doorgronden en snappen wat er aan ten grondslag ligt. Waar komt menselijk gedrag vandaan? Wat is het idee achter beleid? Wat gebeurt er in de praktijk? Door in te zoomen en verschillende perspectieven mee te nemen kan je uiteindelijk duidelijker zien welke stappen genomen moeten worden om te komen tot waar je wil. Wat dat einddoel is, is belangrijk om over na te denken. Ik wil daarom problemen zowel analyseren op detailniveau als plaatsen in de grotere maatschappelijke context.

Waarom vind je het leuk?

Ook al zijn we af en toe met hele ingewikkelde zorgstructuren bezig, zoals de doordecentralisatie van MOBW of implementatie van het Integraal Zorgakkoord, we proberen altijd voor ogen te houden voor wie we het doen en wat de stip op de horizon is.

Ik vind het leuk dat we daardoor zowel het verschil maken op kleine schaal, bij individuen, als op grotere schaal, door het werken aan het verbeteren van het zorgstelsel op de lange termijn.

Expert op het gebied van

Er geen thema's gevonden bij deze medewerker

Betrokken bij

Momenteel zijn er geen berichten beschikbaar

Kom je een keertje koffie drinken?

We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!