Adviseur

Pascal van der Spek

Pascal rondde recent zijn master op het gebied van Communication & Information aan de Universiteit van Amsterdam af. Daar leerde hij vooral veel organisatorische vaardigheden maar ontwikkelde hij ook zijn analytisch denkvermogen en begrip van de sociale geschiedenis van Nederland. Pascal bouwt graag aan sterke, professionele samenwerkingen en heeft plezier in het maken van verbindingen met mensen van verschillende achtergronden. In zijn werk bij CQ Procesmanagement maakt Pascal deel uit van de projectteams en hoopt hij een positieve impact te hebben op de GGZ en het sociaal domein.

Wat doe je bij CQ Procesmanagement?

Ik werk als adviseur in de GGZ en in het sociaal domein. Daarbij ondersteun ik in mijn rol als projectmedewerker de projectleider in zijn of haar werk.

Mijn interesses liggen voornamelijk bij de jeugdzorg en ouderenzorg. Mijn interesse in jeugdzorg is geworteld in mijn ervaring met vrienden die hiermee in aanraking kwamen, waardoor ik het belang van goede zorg voor de jeugd uitermate belangrijk vindt. Daarnaast komt mijn interesse in ouderenzorg voort uit drie jaar vrijwilligerswerk met ouderen die te maken hebben met dementie. Ik ben gefocust op het bieden van een solide start en een waardige afronding.

Waarom vind je het leuk?

Als adviseur bij CQ Procesmanagement ben ik gepassioneerd om op mijn eigen manier bij te dragen aan de samenleving. Mijn motivatie komt voort uit de overtuiging dat samenwerken essentieel is om iedereen een kans te geven op een prettig en betekenisvol bestaan.

Expert op het gebied van

Er geen thema's gevonden bij deze medewerker

Betrokken bij

De gemeente Den Haag wil weten in hoeverre de verschillende varianten van verwerving en bekostiging bijdragen aan kwalitatieve verbetering van het aanbod, betere samenwerking tussen
De gemeente Oss is op zoek naar een besturingsmodel dat past bij zowel de lokale taken als bij de wettelijke taken als centrumgemeente en de