GGZ in het sociaal domein

Invulling geven aan geestelijke gezondheidszorg in het sociaal domein De GGZ is steeds meer aan het veranderen, zowel de manier waarop er wordt gekeken naar

Doordecentralisatie MO en BW

De overheid heeft besloten dat Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang een taak wordt van alle individuele gemeenten. In 2015 vond de eerste decentralisatie plaats en

Resourcegroepen en netwerkzorg

CQ houdt de ontwikkelingen binnen de zorg sterk in de gaten en implementeert deze ontwikkelingen ook binnen de projecten die uitgevoerd worden. Hierbij vinden we

Voorkomen instroom in MOBW

Elk jaar komen nieuwe clienten in aanmerking voor maatschappelijke opvang of beschermd wonen. Soms is het mogelijk om clienten direct te helpen in de thuissituatie

Inrichting centrale en lokale toegang

Binnen CQ Procesmanagement is expertise opgebouwd op het gebied van inrichtingsvragen met betrekking tot Wmo-toegang (wet maatschappelijke ondersteuning). Omdat er grote verschillen zijn tussen gemeenten,

Ketensamenwerking

Samenwerking in de zorg, in ketens of netwerken, wordt steeds belangrijker. Gelukkig is hier steeds meer aandacht voor. Met name voor cliënten en patiënten met