Resourcegroepen en netwerkzorg

Cliëntgericht werken
Netwerk betrekken
Eigen kracht herontdekken

CQ houdt de ontwikkelingen binnen de zorg sterk in de gaten en implementeert deze ontwikkelingen ook binnen de projecten die uitgevoerd worden. Hierbij vinden we het belangrijk dat cliënten mee kunnen doen in de samenleving en naar eigen kracht worden ingezet. Het inzetten van ervaringsdeskundigheid, het actief betrekken van het netwerk en het implementeren van mindset naar positieve gezondheid en positieve psychologie hoort hierbij.

Eén van de ontwikkelingen is die van de Resourcegroepen methodiek.

Wat is de Resourcegroepen methodiek?

De resourcegroepen methodiek is erop gericht de autonomie van mensen te versterken en hen in staat te stellen zelf weer regie (naar vermogen) te voeren over de uitdagingen in hun leven. Om dit realiseren, ontvangen zij ondersteuning van een professionele ‘regie-ondersteuner’ die de doelen van de hulpvrager en (het herstellen van) de relatie met zijn netwerk centraal zet.

Wat doet CQ hiermee?

  • Informatie geven en inspireren
  • Implementeren van deze ontwikkeling binnen organisaties en netwerken
  • Kennis delen, trainingen geven

Samantha Spiering geeft trainingen aan allerlei organisaties om mensen te trainen in het toepassen van deze methodiek.

Hierbij is het doel om de eigen kracht van de kwetsbare burger weer te vergroten en meer mee te laten doen in de samenleving.

Meer weten over resourcegroepen in het sociaal domein:

https://www.resourcegroepenamsterdam.nl/

Meer weten over het ontstaan van resourcegroepen:

https://www.ract.nl/

Onze experts

Bijbehorende artikelen

Landelijk is het aantal dak- en thuislozen in de afgelopen 10 jaar meer dan verdubbeld, dit is behoorlijk alarmerend, helemaal omdat het cijfers betreft tot
De commissie Dannenberg heeft in 2015 een adviesrapport geschreven ‘Van beschermd wonen naar een beschermd thuis’. Dit is een ontwikkeling van een visie met uitgangspunten