Resourcegroepen, Gemeente Rotterdam

Landelijk is het aantal dak- en thuislozen in de afgelopen 10 jaar meer dan verdubbeld, dit is behoorlijk alarmerend, helemaal omdat het cijfers betreft tot 2019 en de effecten van corona hier dus nog niet zichtbaar zijn. Naar verwachting blijft het de komende jaren een groot probleem aangezien de uitstroom van betaalbare woningen steeds lastiger wordt. Om het stijgende aantal dak- en thuislozen aan te pakken wil de gemeente Rotterdam onderzoeken of zij bankslapers beter kunnen ondersteunen door steviger in te zetten op het eigen netwerk van deze mensen. De term bankslapers verwijst naar de mensen die geen vaste verblijfplaats hebben en vaak wisselend bij familie, vrienden en/of kennissen overnachten.

Ervaren bankslapers meer steun van hun netwerk wanneer het wijkteam focust op netwerkactivering en kan dit vervolgens leiden tot een stabielere woonsituatie en minder instroom in de Maatschappelijke Opvang? De gemeente Rotterdam wil ervaring opdoen met het inzetten van netwerkactivering door medewerkers hierin te trainen. Ze hebben gekozen voor de methodiek met resourcegroepen. CQ Procesmanagement is gevraagd om dit project te begeleiden en de training van wijkteammedewerkers te verzorgen, mede omdat CQ de methodiek succesvol geïntroduceerd heeft in het sociaal domein in Amsterdam.

CQ Procesmanagement is verantwoordelijk voor de training, begeleiding en implementatie van de resourcegroepenmethodiek. Wijkteammedewerkers van verschillende wijken worden getraind tot regie-ondersteuner om bankslapers te begeleiden met deze methodiek. De effecten op de vaardigheden om het netwerk beter en actief te betrekken zullen middels een monitor bij alle regie-ondersteuners gemeten worden. Daarnaast zal middels een onderzoek het effect bij cliënten in beeld worden gebracht, dit wordt uitgevoerd door de UvA. De aanpak van dak- en thuisloosheid middels netwerkactivering is één van de zes projecten waar de gemeente Rotterdam subsidie voor heeft ontvangen van het rijk om dak- en thuisloosheid terug te dringen.

Deel dit bericht

Thema's

Onze experts

Meer actualiteiten