GGZ

CQ is al 25 jaar actief voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg. Met de focus op de wachtlijstproblematiek en de invoering van het zorgprestatiemodel wil het belang van de cliënt en de zorgverlener nog wel eens uit beeld verdwijnen.

Samen met onze opdrachtgevers werken wij aan het bewaken van het overzicht, het verminderen van administratieve druk door de zorginhoud weer voorop te zetten en de rest van de processen daarop aan te passen.

Al sinds onze oprichting is CQ actief binnen de GGZ. 

Op dit moment is veel aandacht is voor de gevolgen van de invoering van het zorgprestatiemodel en de druk die dit op de administratie en behandelaren legt.

Tegelijkertijd zorgen de nog steeds oplopende wachtlijsten ervoor dat de druk op de behandelaren alsmaar toeneemt. Planning, logistiek en roostering en het terugdringen van de administratieve lasten kunnen daarbij voor verlichting zorgen.

Besteed indirecte tijd zinvol

Met de komst van het zorgprestatiemodel is indirecte tijd niet meer declarabel. Of beter gezegd: het is in de tarieven verwerkt.

Waar tijdens de DBC het nog soort van iets op kon leveren om indirecte tijd bij de behandelaren te leggen is dat nu niet meer aan de orde. 

Het is dus weer nuttig geworden om de bezem door de indirecte tijd te halen.

Focus op kwaliteit

Het afgelopen jaar heeft ervoor gezorgd dat veel tijd besteed is aan de overgang naar het zorgprestatiemodel.

If you focus on cost, quality will go down
If you focus on quality, cost will go down

 

Onze experts op het gebied van GGZ

Adviseur
Data analist
Eigenaar & Adviseur
Eigenaar & Adviseur