Zorgverkoop en verantwoording

Zorgverkoop, contractering en onderhandeling
Verantwoording, UPM's en andere productie monitoren
Ondersteuning bij materiële controles

Zorgverkoop

Bij het jaarlijkse contracteringsproces komt een hoop kijken. Zeker als u nog geen contract heeft met één of meer zorgverzekeraars kan dat een hobbel lijken.

Samen met uw medewerkers kijken we naar de wenselijkheid om al dan niet te contracteren en welke voorwaarden de betreffende verzekeraars stellen. Daarbij bewaken we de termijnen en helpen bij het opstellen van de inhoudelijke en financiële stukken.

Verantwoording en materiële controles

Elk jaar controleren de zorgverzekeraars specifiek op een aantal punten. Daarnaast komen de reguliere onderwerpen als doelmatigheid, beroepsmix en betrokkenheid regiebehandelaren altijd wel terug.

CQ procesmanagement ondersteunt bij het formuleren van antwoorden en het geven van weerwoord. Wij richten ons daarbij op de zorginhoudelijke en de kwantitatieve kant. Wat zijn de spelregels en hoe zijn deze toegepast. In ons netwerk hebben wij (zorgspecifieke) juristen die u en ons daarbij ondersteunen.

Zorg inkoop/verkoop 
Zorgbeleid vertalen naar bekostiging 
UPM 
Materiele controles

Voorkomen is beter dan genezen

Samen met uw administratie en afdelingen kwaliteit kunnen wij de controles vooraf inregelen. Daarbij kijken we naar algemene zaken als de spelregels en het landelijke kwaliteitsstatuut. Maar ook naar de specifieke voorwaarden uit uw contracten.

Vervolgens regelen we dit in uw ECD/BI omgeving zo in dat het een vast onderdeel van de PDCA cyclus wordt. Voor Medicore en Nedap/ONS hebben wij eventueel ook kan en klare rapportagemogelijkheden beschikbaar.

Onze experts

Eigenaar & Adviseur
Eigenaar & Adviseur

Bijbehorende artikelen

Met de groei van vraag naar zorg binnen de VG7-doelgroep (Wlz) wordt het steeds lastiger om tijdig passende zorg te organiseren in de eigen regio.
Na de implementatie van Medicore bij het Trauma Centrum Nederland hebben wij een volgende stap uitgerold. Uit het EPD van Medicore kunnen verschillende exports gegenereerd