Sociaal Domein

Het sociaal domein is een breed veld waar veel mensen worden ondersteund bij hun vragen. Met name mensen met een meervoudige en/of complexe vraag krijgen te maken met veel verschillende expertises en de samenwerking hiertussen. CQ Procesmanagement weet welke spanningsvelden en vraagstukken spelen en kan daar goed op inspelen. Onze adviseurs zijn zowel kundig op beleid, bedrijfsvoering, de inrichting van de toegang, programma management en data-analyse. Ze kennen de voorbeelden uit de praktijk en hebben daar vaak zelf aan meegewerkt.

Ons doel is het verder werken aan transformatie: hoe kunnen we ervoor zorgen dat cliënten zo worden ondersteund dat zij weer mee kunnen doen in onze maatschappij? En dat financiële problemen niet meer hoeven te zorgen voor verdere ontregeling, dat werk betekenis geeft en herstel van netwerk zorgt voor het versterken van draagkracht.  Wij ondersteunen organisaties en regio’s bij het implementeren van oplossingen voor deze vraagstukken en helpen deze mindset te krijgen in werkprocessen, inkoop van zorg en ondersteuning monitoring en verantwoording.  

Heb je een lastig vraagstuk binnen de sector sociaal domein? Schroom niet om contact op te nemen!

Executive Programma’s: college voor beleidsadviseurs, zorgaanbieders en andere geïnteresseerden

Onze CQ-collega en directeur Michiel van Hees loopt inmiddels al 25jaar mee in deze omgeving. En wat is er nou nog mooier dan het vergaren van al die kennis en ervaring? Dit delen met anderen! Daarom heeft Michiel van Hees samen met Nienke Boesveldt (onderzoeker/docent Universiteit van Amsterdam) drie Executive programma’s ontwikkeld:

Voorbeeldvragen van onze klanten

De rol van data

Binnen het sociaal domein is er een ontwikkeling gaande waarbij steeds meer behoefte is aan data en informatie om te sturen op bepaald beleid. Zo zijn we binnen verschillende regio’s actief bij de doordecentralisatie van Beschermd Wonen en is één van onze diensten het in kaart brengen van de vraag en het aanbod van BW en MO plekken. Ook maken we inzichtelijk hoeveel cliënten uitstromen vanuit deze voorzieningen om zo goed te kunnen sturen op voldoende woonvoorraad en een thuis voor iedereen. Dit verwerken we in dashboards en overzichten zodat de gemeenten er zelf verder mee aan de slag kunnen.

Onze experts op het gebied van sociaal domein