Adviseur

Iris Groothedde

Wat doe je bij CQ Procesmanagement?

Waarom vind je het leuk?

Expert op het gebied van

Er geen thema's gevonden bij deze medewerker

Betrokken bij

De gemeente Houten en CQ Procesmanagement ontwerpen een Uitvoeringsplan 2024-2028 voor het lokale maatwerk in de gemeente Houten. Het plan heeft als doel om nieuwe
CQ Procesmanagement schrijft samen met het Leger des Heils een business case voor een nieuw opvangconcept in Amsterdam.
CQ Procesmanagement helpt bij het ontwikkelen van een visie op laagdrempelige opvang voor specifieke doelgroepen.
De gemeente Amsterdam en zorgaanbieders signaleren dat ondersteuning aan jongvolwassenen onvoldoende dekkend en samenhangend georganiseerd is. CQ Procesmanagement onderzoekt hoe de netwerkpartijen binnen Amsterdam ervoor