Inrichting centrale en lokale toegang

Inrichtingsvraagstukken
Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen
Dakloosheid
Werkprocessen

Binnen CQ Procesmanagement is expertise opgebouwd op het gebied van inrichtingsvragen met betrekking tot Wmo-toegang (wet maatschappelijke ondersteuning). Omdat er grote verschillen zijn tussen gemeenten, heeft niet iedere gemeente dezelfde mogelijkheden en middelen bij het inrichten van processen rondom de Wmo. Dit komt door verschillen in inwonersaantallen, geografische ligging, of verschil in rol (centrum- of regiogemeente). Wmo-toegang kan daarom niet bij iedere gemeente op dezelfde manier worden georganiseerd. Daarnaast lopen veel gemeenten aan tegen ontoereikende bezetting en financiering en worden de hulpvragen die bij het Wmo-loket worden gesteld, complexer. De experts van CQ ondersteunen bij een Wmo-inrichting die past bij de context van de betreffende gemeente.

Invulling geven aan wmo-toegang van gemeenten

Het is afhankelijk van de vraag van de opdrachtgever wat deze ondersteuning inhoudt. Je kunt denken aan het bedenken en ontwerpen van de visie, (werk)processen en benodigde capaciteit. Veel vaker zijn wij ook betrokken bij de implementatie van de geadviseerde manier van werken. Hierin pakken wij naast de rol van adviseur ook een rol als kwartiermaker, waarbij we concrete plannen in de praktijk implementeren. Bij afronding van een project en onze rol hierin, gaan wij voor een duurzame overdracht. Kennis en vaardigheden mogen niet verloren gaan bij ons vertrek, maar moeten beklijven in de organisatie van de opdrachtgever. Op die manier is de Wmo-toegang ook gewaarborgd op de lange termijn. 

Wat kan CQ voor u betekenen?

In de afgelopen jaren heeft CQ met name expertise opgebouwd op het gebied van Maatschappelijke Opvang en Beschermt Wonen (MO/BW). Zo zijn wij betrokken geweest bij verschillende projecten met betrekking tot duurzaam wonen in de wijk en dak- en thuisloosheid. Binnen onder andere de gemeente Amsterdam hebben wij de toegang tot de MOBW heringericht. Dit hebben we gedaan door nieuwe aansturingsmodellen te ontwerpen en rollen en taken anders te verdelen. Er zijn medewerkers aangenomen, werkprocessen ingericht, monitoring opgezet en samenwerkingsafspraken geïmplementeerd. Burgers weten de lokale voordeuren steeds beter te vinden.   

Onze experts

Bijbehorende artikelen

De gemeente Houten en CQ Procesmanagement ontwerpen een Uitvoeringsplan 2024-2028 voor het lokale maatwerk in de gemeente Houten. Het plan heeft als doel om nieuwe
De gemeente Rucphen met als dorpskernen: Rucphen, Schijf, Sprundel, St. Willebrord en Zegge zien het faciliteren van een sterke lokale sociale basis met een sterke
CQ Procesmanagement schrijft samen met het Leger des Heils een business case voor een nieuw opvangconcept in Amsterdam.
CQ Procesmanagement helpt bij het ontwikkelen van een visie op laagdrempelige opvang voor specifieke doelgroepen.
In maart 2022 brak de oorlog uit in Oekraïne en kwamen er vluchtelingen naar Nederland. De gemeenten hadden en hebben de taakstelling om opvang te
De GGD Amsterdam heeft een projectleider vanuit CQ aangesteld die verantwoordelijk is voor een juiste inrichting van de Centrale Toegang. Op dit moment zijn er
De commissie Dannenberg heeft in 2015 een adviesrapport geschreven ‘Van beschermd wonen naar een beschermd thuis’. Dit is een ontwikkeling van een visie met uitgangspunten
GGD Kennemerland heeft CQ procesmanagement gevraagd tijdelijk de rol van veldregisseur Maatschappelijke Opvang op zich te nemen. We hebben hierin gedurende vijf maanden een verbindende
De gemeente Amsterdam heeft CQ procesmanagement gevraagd om de rol van kwartiermaker op zich te nemen in de transitie van de langdurige zorg in de