Inrichting Centrale Toegang, GGD Amsterdam

De GGD Amsterdam heeft een projectleider vanuit CQ aangesteld die verantwoordelijk is voor een juiste inrichting van de Centrale Toegang. Op dit moment zijn er in Amsterdam vier verschillende toegangen tot voorzieningen van de ketens van de maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MOV, MOG, MOJ, en BW). Hier wordt één toegang voor gemaakt (de Centrale Toegang), maar de voorzieningen blijven wel hun eigen expertise behouden. Op deze manier weet iedereen waar men terecht kan met een hulpvraag ten aanzien van de MO/BW. Deze Centrale Toegang zal onder andere de toegang tot de MO/BW-voorzieningen bepalen, de wachtlijst en het plaatsen van cliënten beheren, ketenpartners adviseren en de regie voeren in het sociale stelsel. De projectleider zorgt dat dit het proces tot de Centrale Toegang in juiste banen wordt geleid, zodat de Centrale Toegang in 2021 door deze transitie wordt geleid en in 2022 opnieuw vormgegeven is.
 
Om deze opdracht invulling te geven is een implementatieplan opgesteld, waarin de verschillende doelen en subprojecten zijn geformuleerd. Werkzaamheden zijn onder andere het bepalen van de doelen en inrichting van de nieuwe toegang, het vormgeven van nieuwe werkprocessen, het trainen van medewerkers, afspraken maken over huisvesting, het inrichten van een informatiepunt, aanpassingen van IT-systemen vormgeven.

Deel dit bericht

Thema's

Onze experts

No data was found

Meer actualiteiten