Kwaliteit en procesmanagement

Procesbeschrijving
Procesbesturing
Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
Kwaliteitsmanagement
Kwaliteitsmanagementsysteem

Procesmanagement

Procesbeschrijving is een techniek die wordt gebruikt om de organisatieprocessen op een gestructureerde wijze inzichtelijk te maken. Dit kan op allerlei manieren zoals met blokjes en pijlen, werkinstructies of tabellen.

Dit wordt vaak gedaan om een handboek te maken, om de processen voor HKZ of ISO in kaart te brengen, maar kan bijvoorbeeld ook gebruikt worden om een ketensamenwerking op te zetten.

Door de huidige processen naast de gewenste processen te leggen is meteen duidelijk waar de verandering nodig is, worden dubbele stappen eruit gehaald en is voor iedereen duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is.

Nadat de processen beschreven zijn, kan er ook op gestuurd worden. Dit helpt je als organisatie de doelen te behalen die eerder gesteld zijn, de kwaliteit van de behandeling of begeleiding op hoog niveau houden of de organisatie voorbereiden op aankomende (wets)wijzigingen.

Kwaliteitsmanagement

Om een goed kwaliteitsmanagementsysteem binnen uw organisatie op te zetten is meer nodig dan alleen de processen opschrijven. Wij kunnen u helpen in de keuze voor bijvoorbeeld ISO voor de zorg of HKZ of nog een andere, het vinden van een certificerende instantie, het vastleggen van de organisatieprocessen in een handboek, maar ook het opzetten van alle relevante processen die u als organisatie moet doorlopen, zoals de interne audit, een management review, maar ook een klachtenregeling of VIM-procedure en een review proces.

Interne en externe audit

Voor het behouden van de certificering van uw kwaliteitsmanagementsysteem is een periodieke audit noodzakelijk.

CQ procesmanagement kan u ondersteunen bij zowel de interne als de externe audit:

  • Training interne auditor: regelmatig geven wij de training interne auditor. Daarmee leiden wij u uw medewerkers op om zelf interne audits uit te voeren en van elkaar te leren.
  • Uitbesteding interne audit: wij kunnen de interne audit deels of geheel voor u uitvoeren. Dit is met name interessant als u uit tijdsgebrek geen professionals kunt missen óf als er bij de interne medewerkers een tekort aan relevante kennis is om de audit juist uit te voeren.
  • Begeleiden externe audit: wij auditen niet zelf, maar kunnen u wel helpen om het projectmanagement naar de externe audit toe en de uitvoering van de externe audit soepel te laten verlopen.

Zowel met ISO voor de zorg als HKZ hebben wij al veel ervaring opgedaan.

Onze experts

Bijbehorende artikelen

Het LSR is een landelijk steunpunt op het gebied van (mede)zeggenschap. Het is een koepelorganisatie die zich richt ophet ondersteunen van organisaties in het verbeteren