Vastleggen, optimaliseren en implementatie organisatieprocessen, Het Landelijk steunpunt (mede-)zeggenschap (LSR)

Het LSR is een landelijk steunpunt op het gebied van (mede)zeggenschap. Het is een koepelorganisatie die zich richt ophet ondersteunen van organisaties in het verbeteren van de kwaliteit van zorg vanuit het cliëntperspectief en het versterken van de (mede)zeggenschap van cliënten.

De afgelopen jaren is het LSR flink gegroeid, daarom is CQ Procesmanagement gevraagd om alle organisatieprocessen in kaart te brengen en te optimaliseren waar nodig. Hierbij is gebruik gemaakt van het programma Visio en zijn er meerdere sessies geweest met de verschillende teams binnen het LSR. Hierbij kregen de LSR-medewerkers beter inzicht in de processen, wat leidt tot meer duidelijkheid, structuur en heldere taken en verantwoordelijkheden.

Na het optekenen van de organisatieprocessen heeft CQ een start gemaakt met de implementatie van de processen in de organisatie. Begonnen is met één specifiek team en de LSR-medewerkers handvatten geven om het verdere implementatieproces verder uit te rollen binnen de eigen organisatie. Er is een handboek opgeleverd met alle processen, alle processen en documenten hebben een eigenaar, de beheerder van het handboek is getraind en er zijn adviezen gegeven rondom vervolgstappen en verbeterpunten.  

De rol van CQ Procesmanagement was hierbij faciliterend, ondersteunend en adviserend. De medewerkers van het LSR waren erg tevreden over deze professionaliseringsslag binnen het LSR.

Deel dit bericht

Thema's

Onze experts

Meer actualiteiten