Bouwen aan een sluitende keten (L)VB-GGZ, regio Amsterdam

In regio Amsterdam wordt er sinds 2021 in opdracht van en met 7 zorgaanbieders in de Gehandicaptenzorg en de GGZ gewerkt aan een ‘sluitende keten’ voor een groep Amsterdammers die nu nog onvoldoende passende zorg ontvangt. Deze Amsterdammers hebben te maken met uitdagingen ten gevolge van een combinatie van een (licht) verstandelijke beperking en ernstige psychiatrische problematiek. Een groep die baat heeft bij ondersteuning en expertise vanuit zowel de GGZ als de VG-sector, waarbij de verschillende specialismen meer op elkaar afgestemd zijn.

Binnen dit project gaan de zorgaanbieders een partnerschap met elkaar aan om gezamenlijk vorm te geven aan hun gedeelde ambitie om te ‘ontschotten’ en de uitvoeringspraktijk te stroomlijnen. Doel is om rond deze groep voldoende, passend en tijdige zorg te organiseren zodat ontregeling zoveel mogelijk wordt voorkomen, het aantal (onnodige) verhuisbewegingen wordt beperkt en cliënt naar vermogen kan participeren.

Hierbij wordt samengewerkt langs 3 verschillende actielijnen:

  1. Kennis delen en verbeteren interne aanpak
  2. Samenwerking VG-GGZ
  3. Aansluiting vraag en aanbod

CQ levert een bijdrage in dit project door o.a.:

Het verzamelen van data om vraag, aanbod en belemmeringen in kaart te brengen.
Het inventariseren en delen van best practices.
Stimuleren van kennisuitwisseling tussen beide sectoren.
Het faciliteren van persona bijeenkomsten en andere werk- en kennissessies.
Het begeleiden bij ontwikkelen van samenwerkingsafspraken en andere manieren om samenwerking te organiseren.
Opstellen van projectplan voor nieuw te ontwikkelen aanbod.
Het betrekken van belanghebbende keten- en gesprekspartners zoals gemeente en Zorgkantoor.
Het monitoren van de samenhang en voortgang op de verschillende actielijnen.

Naar verwachting loopt dit project nog tot en met het einde van 2022. Voor meer contact hierover kan contact worden opgenomen met Michiel van Hees.  

Deel dit bericht

Thema's

Onze experts

Adviseur
Eigenaar & Adviseur

Meer actualiteiten