Eigenaar & Adviseur

Michiel van Hees

gedreven idealist

In 1999 heb ik CQ procesmanagement opgericht om zorginstellingen te kunnen helpen bij de verandering die ze doormaken. En sinds die tijd heb ik bij veel mooie projecten mee mogen helpen. Soms als adviseur, soms als trainer, docent, raad van toezicht en tegenwoordig zelfs als ondernemer. Er zit enorm veel potentieel in de mensen die in de zorg werken, wij mogen meehelpen om dat te ontsluiten en als je de inhoud voorop stelt leidt dat tot mooie resultaten. Verder ben ik Ingenieur, getrouwd en vader van 3 lieve kindjes, trouwambtenaar en improvisatie theaterspeler in mijn vrije tijd.

Wat doe je bij CQ Procesmanagement?

Met CQ kijken we echt op een andere manier naar zorg, en dat levert goede resultaten. Zo houden we ons momenteel vol bezig met de ontwikkeling en het vormgeven van de Resource groepen en ook Caring Community en Positieve Gezondheid. Een ontwikkeling met netwerken rond een cliënt, die voor de persoon zelf heel relevant is. Dit gaat een enorme draai geven aan hoe wij kijken naar met name de chronische psychiatrie. Ook is het gaaf als je met zorgpaden en positieve gezondheid bij een zorginstelling aan de slag gaat, dat hulpverleners ineens veel minder lange behandelingen hebben. En dat zij met de tijd die ze vrijmaken, het verschil kunnen maken voor andere cliënten en de organisatie.

We geloven dan ook dat we veel meer moeten zorgen dat mensen zelf de regie kunnen voeren over datgene wat zijzelf belangrijk vinden, in plaats van wat een specialist noodzakelijk acht. Dát heeft pas betekenis voor de cliënt. Dan word je bijvoorbeeld niet meer tegen je zin in opgesloten in een isoleercel of in de jeugdzorg. En dat betekent ook dat je als hulpverlener een minder intense baan gaat hebben, wat rust en ruimte geeft voor andere zaken.

We zijn in de zorg een beetje doorgeschoten. Denk aan al die 1-op-1 behandelingen, terwijl je bij de chronische GGZ juist heel goed gebruik kunt maken van de groepsdynamiek en peers. Op die manier geef je ook weer betekenis aan andere cliënten om er voor elkaar te zijn. Die beweging is nu gaande, en daar zitten wij met CQ middenin.

Verder zijn we overtuigd van een leven lang leren. Zo organiseren we Executive Programma’s, waarbij mensen in ons vakgebied goed bij blijven op alle ontwikkelingen, waardoor ze op de juiste manier hun rol kunnen pakken.

Waarom vind je het leuk?

‘De zorg kan nog vele malen beter’

Ondanks dat er veel betrokken en goed opgeleide mensen werken, kan de zorg nog vele malen beter. Met name de GGZ, de gehandicaptenzorg, verslaving en slachtoffers van mensenhandel vind ik daarbij persoonlijk heel interessante groepen, omdat daar verschillende terreinen bij elkaar komen. Denk aan bedrijfsvoering, logistiek en bekostiging. Maar ook de inhoud kan nog een enorm verbeterslag krijgen.

Betrokken bij

De gemeente Den Haag wil weten in hoeverre de verschillende varianten van verwerving en bekostiging bijdragen aan kwalitatieve verbetering van het aanbod, betere samenwerking tussen
Met de groei van vraag naar zorg binnen de VG7-doelgroep (Wlz) wordt het steeds lastiger om tijdig passende zorg te organiseren in de eigen regio.
CQ Procesmanagement helpt bij het ontwikkelen van een visie op laagdrempelige opvang voor specifieke doelgroepen.
De gemeente Amsterdam en zorgaanbieders signaleren dat ondersteuning aan jongvolwassenen onvoldoende dekkend en samenhangend georganiseerd is. CQ Procesmanagement onderzoekt hoe de netwerkpartijen binnen Amsterdam ervoor
In regio Amsterdam wordt er sinds 2021 in opdracht van en met 7 zorgaanbieders in de Gehandicaptenzorg en de GGZ gewerkt aan een ‘sluitende keten’
In de regio Zuid Oost Utrecht (ZOU) is een adviseur van CQ aan de slag als projectleider decentralisatie maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Dit is
Om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de te verwachten decentralisatie heeft de centrumgemeente Bergen op Zoom aan CQ Procesmanagement in 2020 gevraagd het
CQ heeft bij Reinaerde, een grote zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in Utrecht, een uitgebreid verandertraject begeleid. We hebben samen met Reinaerde een
Schizofrenie hebben, en gewoon weer volwaardig vader of moeder van je kind kunnen zijn, wonen op een plek waar je wilt en werk weer op
De gemeente Haarlem heeft CQ procesmanagement gevraagd om te ondersteunen bij de visieontwikkeling ten aanzien van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang en ondersteuning te bieden