Juiste ondersteuning op de juiste plek, Gemeente Bergen op Zoom

Om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de te verwachten decentralisatie heeft de centrumgemeente Bergen op Zoom aan CQ Procesmanagement in 2020 gevraagd het huidige en toekomstige MO/BW aanbod van de regio in kaart te brengen. Daarnaast hebben we een rol gespeeld in de visiedeling met alle stakeholders (gemeenten Wmo-regio Bergen op Zoom, woningcorporaties en zorgaanbieders).

Middels visualisaties is het huidig en toekomstig MO/BW aanbod in kaart gebracht en er is een rapport toekomstvisie opgeleverd. Zo heeft de centrumgemeenten Bergen op Zoom meer handvatten om vanuit de inhoud te sturen op de Juiste Ondersteuning op de Juiste Plek. De betrokken stakeholders vinden elkaar door dit project makkelijker, begrijpen elkaars visie en standpunten beter, wat leidt tot een meer effectieve samenwerking.

CQ is vervolgens gevraagd om deze afspraken verder vast te leggen in een gedragen convenant. Dit is tot stand gekomen door de stakeholders onder begeleiding van CQ. In dit convenant zijn de gezamenlijke uitgangspunten voor goede samenwerking op gebied van landen in de wijk, voorkomen van terugval en bevorderen van succesvolle uitstroom verwerkt. Hierbij waren gemeente, aanbieders, welzijn, clientvertegenwoordigers en woningbouwcorporaties betrokken. 

Is 2022 werkt CQ aan de uitwerking van dit convenant en worden met de betrokken partners concrete werkafspraken gemaakt.

Deel dit bericht

Thema's

Onze experts

Meer actualiteiten