Onze visie op AI

Kunstmatige intelligentie (AI) is niet meer weg te denken. Het is overal. Bij CQ Procesmanagement gebruiken we graag nieuwe technologieën om efficiënter te werken, ons werk nog beter te maken en innovatief te blijven. AI is één van de technologieën die dat mogelijk maakt. We zetten nieuwe technologieën nooit ad hoc of ondoordacht in, maar weloverwogen en vanuit verantwoordelijkheid. Net als onze opdrachtgevers.

Daarom hebben we het gebruik van AI ingebed in onze werkwijzen.

We vinden het belangrijk om AI op een passende manier te gebruiken. We hebben aandacht voor de praktische, technische, procesmatig e en ethische aspecten en consequenties. We wegen het gebruik van AI af binnen een ethisch kader, zodat biasses en oneigenlijk gebruik zoveel mogelijk voorkomen worden. We zijn transparant over het gebruik van AI naar klanten en betrokkenen. Voor het gebruik van AI nemen wij volle verantwoordelijkheid. We stemmen af met de betreffende opdrachtgever wat het gebruik van AI betekent voor de praktijk van een project. Mensen controleren en verifiëren de uitkomsten en onze medewerkers zijn doordrongen van de risico’s van AI. Al onze medewerkers kennen de processen en kunnen ze uitleggen aan de klant. 

Meer tijd voor zorg

AI beïnvloedt ons werk en ons denken. Maar AI maakt ons werk niet minder menselijk. Omdat wij ons bewust zijn van wat AI is, wat het kan en waarin het beperkt is. We gebruiken AI als hulpmiddel en instrument om standaard werkprocessen sneller uit te voeren. Zodat we meer tijd overhouden om ons hart in te zetten voor de zorg, met oog voor resultaat. AI helpt ons om onze inhoudelijke expertise de boventoon te laten voeren in het contact dat we hebben met klanten en betrokkenen. 

Oog voor de mens

Op deze manier stellen we ons adaptief op ten aanzien van de technologische innovaties in het algemeen en AI in het bijzonder. We dragen bij aan een maatschappelijk verantwoord gebruik van AI. Zo worden mensen niet uit het oog verloren maar krijgen zij juist meer, passende aandacht. 

 

Zowel voor de GGZ als het sociaal domein kunnen wij helpen bij het gebruik van AI

Onze experts op het gebied van AI