Voorkomen instroom in MOBW

Woonwaaier
Preventiescan
Woonalternatieven

Elk jaar komen nieuwe clienten in aanmerking voor maatschappelijke opvang of beschermd wonen. Soms is het mogelijk om clienten direct te helpen in de thuissituatie of andere (tijdelijke) passende huisvesting te organiseren zodat MOBW niet nodig is.

Door bijvoorbeeld actief met behulp van eigen netwerk een andere vorm van ondersteuning te vinden, door gebruik te maken van vormen van wonen bij derden of door intensieve vormen van ondersteuning in de thuissituatie.

Daarnaast zien we in de praktijk dat het ook mogelijk is om clienten die kwetsbaar zijn op het gebied van huisvesting zo te ondersteunen dat zij geen MOBW nodig hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het ondersteunen op het gebied van stabiele financiën, het ondersteunen bij het vinden van duurzaam passende huisvesting en het versterken van eigen netwerk.

Wat kan CQ voor u betekenen?

Informatie geven en inspireren
Implementeren van deze ontwikkeling binnen organisaties en netwerken
Kennis delen, trainingen geven

Wij ondersteunen gemeenten, zorgaanbieders en regio’s bij:

Het ontsluiten van regelingen zodat wijkteams en cliënten er beter gebruik van kunnen maken (bv. via de woonwaaier)
Het faciliteren van initiatieven om bij derden te kunnen wonen (bv. onder de pannen, samen een thuis)
Het ondersteunen bij het ontsluiten van netwerk

Onze experts

Eigenaar & Adviseur

Bijbehorende artikelen

AANLEIDIING De 16 Utrechtse (U16) gemeenten zetten zich sinds 2017 samen in voor de ontwikkeling beschermd wonen. De U16-gemeenten hebben daartoe een Regionale koers Maatschappelijke
De gemeente Haarlem heeft CQ procesmanagement gevraagd om te ondersteunen bij de visieontwikkeling ten aanzien van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang en ondersteuning te bieden
Oververhitte huizenprijzen! Krapte op de woningmarkt! Meer sociale huurwoningen nodig!  Dit is een kleine greep van de kreten die er in deze tijd veel te
De gemeente Amsterdam heeft CQ procesmanagement gevraagd om de rol van kwartiermaker op zich te nemen in de transitie van de langdurige zorg in de