Adviseur

Esmee Coolen

Wat doe je bij CQ Procesmanagement?

Als adviseur bij CQ Procesmanagement werk ik voornamelijk op opdrachten in het sociaal domein. Ik adviseer en ondersteun partners in het sociaal domein bij veranderingen en transities zodat zij hun cliënten of inwoners beter kunnen ondersteunen.

Ik ben op dit moment actief op de langlopende projecten in de U16 rondom de doordecentralisatie MO/BW. Voornamelijk in Zuidoost Utrecht, maar ook in Utrecht West en de Lekstroom. Daarnaast zijn we in de gemeente Rucphen onderzoek aan het doen naar de versterking van de sociale basis. Hierover schrijven we vervolgens een beleidsvisie. Ook organiseren we in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam verschillende Executive Programma’s en schrijven we een Maatschappelijke Business Case voor de Laagdrempelige opvang van het Leger des Heils in Amsterdam

 

Waarom vind je het leuk?

Ik werk met veel plezier bij CQ Procesmanagement. Naast fijne collega’s geven de verschillende opdrachten me de mogelijkheid om me met diverse werkzaamheden bezig te houden en snel resultaat te zien in de praktijk. Ik geniet ervan om interactieve inspiratiesessies te organiseren, kwalitatief onderzoek uit te voeren en beleidsstukken te schrijven. De diversiteit zorgt ervoor dat ik constant geprikkeld en gemotiveerd blijf.

Binnen het sociaal domein houd ik me vooral bezig met de doordecentralisatie van Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen en de doelgroep (dreigend) dak- en thuislozen. Ik ben ervan overtuigd dat een veilige eigen woonplek essentieel is voor goed herstel op andere leefgebieden. Om een dusdanige woonplek te realiseren is het vaak nodig dat verschillende organisaties en domeinen bij elkaar komen en met elkaar samenwerken. Deze samenwerking realiseren is dan ook een groot onderdeel van mijn werk.

 

Betrokken bij

De gemeente Rucphen met als dorpskernen: Rucphen, Schijf, Sprundel, St. Willebrord en Zegge zien het faciliteren van een sterke lokale sociale basis met een sterke
CQ Procesmanagement helpt bij het ontwikkelen van een visie op laagdrempelige opvang voor specifieke doelgroepen.
De gemeente Amsterdam en zorgaanbieders signaleren dat ondersteuning aan jongvolwassenen onvoldoende dekkend en samenhangend georganiseerd is. CQ Procesmanagement onderzoekt hoe de netwerkpartijen binnen Amsterdam ervoor