Huisvesting voor kwetsbare burgers

Oververhitte huizenprijzen! Krapte op de woningmarkt! Meer sociale huurwoningen nodig! 

Dit is een kleine greep van de kreten die er in deze tijd veel te horen zijn over woonruimte, specifiek het tekort aan woonruimte. Voornamelijk in de grote steden is het vinden van een geschikte woning vaak moeilijk te realiseren. In dit woonklimaat is het voor kwetsbare burgers extra lastig om woonruimte te vinden op een plek waar ze kunnen aarden. Terwijl het voor deze groep juist van belang is om woonruimte te vinden waar ze rustig kunnen wortelen en kunnen bloeien, want woonruimte draagt bij aan stabiliteit en ontwikkeling. Voor kwetsbare burgers is het vaak niet haalbaar om zelfstandig woonruimte te vinden die betaalbaar is. Hierdoor zijn ze voornamelijk aangewezen op de gemeente, die de poort kan openen naar een betaalbare sociale huurwoning binnen een relatief kort tijdsbestek.

 

Voor veel gemeenten is het woonruimte vraagstuk zeer complex. Naast het grote tekort aan woonruimte, zijn er ook verschillende bewegingen, onder andere in zorgland, die invloed hebben. De belangrijkste beweging is van een opname binnen de muren van een zorginstelling naar zorg en begeleiding thuis. Denk bijvoorbeeld aan de ouderenzorg en de geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast is één van de belangrijkste ontwikkelingen binnen het sociaal domein het Housing First principe. Bij Housing First krijgen dak- en thuislozen direct woonruimte toegewezen, vanwaar ze ondersteuning krijgen bij hun herstel. Al deze ontwikkelingen kunnen zorgen voor extra druk voor de gemeenten op de woningmarkt en de sociale woninghuur in hun stad.

Ontmoedigingsbeleid?

Gemeenten voelen zich genoodzaakt om niet alle kwetsbare burgers die huisvesting nodig hebben direct (of na een zorgtraject) toegang te geven tot een sociale huurwoning. Vanwege de complexe woningmarkt en schaarste in het woningaanbod lijkt er een ontmoedigingsbeleid te ontstaan met als doel minder kwetsbare burgers op te nemen binnen de gemeente. Een vraag die vaker naar voren komt is of de kwetsbare burger niet beter in een andere gemeente gehuisvest kan worden. Heeft deze burger wel “recht” op woonruimte binnen deze gemeente? Hoewel het vanuit de positie medewerkers van de gemeente logische vragen zijn, wordt er voorbijgegaan aan één belangrijk punt, eigen regie…

De keuze waar een kwetsbare burger komt te wonen, ligt hierdoor niet (altijd) meer bij die burger. Burgers die minder kwetsbaar zijn, kunnen autonoom een keuze maken en hun leven opbouwen in de stad of regio waar ze zelf toekomstperspectief zien. Door de keuze van een kwetsbare burger af te nemen waar ze zich al dan niet kunnen vestigen, haal je ook een deel van de eigen regie van de kwetsbare burger weg. Terwijl ze vaak al weinig eigen regie hebben op dat moment in hun leven.

CQ Procesmanagement en de huisvesting van kwetsbare burgers

Het huisvesten van kwetsbare burgers is een lastig vraagstuk voor verschillende gemeenten in Nederland, waar gelukkig steeds meer aandacht voor is. Bij CQ Procesmanagement hebben wij in verschillende opdrachten gemeenten ondersteund in projecten om huisvesting voor kwetsbare burgers te optimaliseren. Dit hebben wij onder andere gedaan door het inzichtelijk maken van benodigde huisvesting voor kwetsbare burgers en het faciliteren van de samenwerking tussen verschillende ketenpartners die betrokken zijn bij kwetsbare groepen. Hierbij is onze focus altijd om het belang van de kwetsbare burgers centraal te stellen en te komen tot oplossingen die ook passend zijn binnen de mogelijkheden van de gemeente.

Wilt u hier meer over weten, neem gerust contact op via email.

Deel dit bericht

Thema's

Onze experts

No data was found

Meer actualiteiten