Adviseur

Tahmee Vaartjes

enthousiaste initiatiefnemer

In mijn werk als adviseur wil ik eraan bijdragen dat iedereen in de samenleving mee kan doen en passende zorg en ondersteuning krijgt waar hij/zij recht op heeft. Het zorgstelsel is ingewikkeld, zeker voor de groep die dat het hardst nodig heeft. Mijns inziens moet er meer focus komen op onder andere de behoeften van de cliënt, inzet op preventie en domein overstijgende samenwerking. Voor iedereen is er een plek in de samenleving.

Meer weten? Lees hier het volledige interview met Tahmee.

Wat doe je bij CQ Procesmanagement?

Bij CQ kan ik bijdragen aan mensgerichte zorg, op projectbasis in verschillende opdrachten in een steeds veranderende omgeving. Door de ervaring in verschillende zorgdomeinen is er ruimte om eerdere lessen te benutten, zowel op inhoud als op de projectmatige kant. Hoe divers het werk ook kan zijn, mijn collega’s en ik hebben allen binding met de zorg en hetzelfde doel voor ogen: de processen rondom de zorg verbeteren.

Waarom vind je het leuk?

Het menselijke aspect staat voor mij centraal binnen de zorg. Ik probeer vanuit de cliëntervaring te kijken en vanuit dat perspectief te optimaliseren. Van implementatietrajecten in het sociaal domein met de nadruk op stakeholdermanagement is het soort project waar ik blij van word. Ik houd ervan doelgericht en projectmatig bezig te zijn en word enthousiast van teamwork: er samen met een team voor gaan. Ik benut graag kansen voor verbetering en blijf mezelf ontwikkelen.

Betrokken bij

De gemeente Rucphen met als dorpskernen: Rucphen, Schijf, Sprundel, St. Willebrord en Zegge zien het faciliteren van een sterke lokale sociale basis met een sterke
Met de groei van vraag naar zorg binnen de VG7-doelgroep (Wlz) wordt het steeds lastiger om tijdig passende zorg te organiseren in de eigen regio.
CQ Procesmanagement analyseert en adviseert over de bemoeizorg in de regio Haarlemmermeer, IJmond en Zuid-Kennemerland.
De gemeente Amsterdam en zorgaanbieders signaleren dat ondersteuning aan jongvolwassenen onvoldoende dekkend en samenhangend georganiseerd is. CQ Procesmanagement onderzoekt hoe de netwerkpartijen binnen Amsterdam ervoor
De regio Zaanstreek-Waterland heeft een regionale ketenaanpak voor mensen met verward gedrag opgezet. De GGD Zaanstreek-Waterland (GGD ZW) is daarin nauw betrokken en streeft met
Om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de te verwachten decentralisatie heeft de centrumgemeente Bergen op Zoom aan CQ Procesmanagement in 2020 gevraagd het
De Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidzorg (Wvggz) is per januari 2020 in werking getreden. Alle gemeenten hebben nieuwe wettelijke taken onder deze wet. De gemeenten in de regio Zaanstad-Waterland hebben de
De commissie Dannenberg heeft in 2015 een adviesrapport geschreven ‘Van beschermd wonen naar een beschermd thuis’. Dit is een ontwikkeling van een visie met uitgangspunten
Bij complexe problematiek in huishoudens en bij sociaal kwetsbare mensen is snel ingrijpen bij (dreigende) escalatie vereist om erger te voorkomen. Vaak zijn er bij complexe
Het LSR is een landelijk steunpunt op het gebied van (mede)zeggenschap. Het is een koepelorganisatie die zich richt ophet ondersteunen van organisaties in het verbeteren