Implementatie Wvggz, GGD Zaanstreek Waterland 

De Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidzorg (Wvggz) is per januari 2020 in werking getreden. Alle gemeenten hebben nieuwe wettelijke taken onder deze wet. De gemeenten in de regio Zaanstad-Waterland hebben de GGD Zaanstreek-Waterland gevraagd om een deel van deze taken uit te voeren, met name het meldpunt en het verkennend onderzoek. De GGD Zaanstreek-Waterland heeft CQ procesmanagement gevraagd om de projectleider te ondersteunen bij de implementatie van de nieuwe taken bij de GGD. Doordat wij bij een andere gemeente en GGD ervaring hebben met de Wvggz, konden wij onze inhoudelijk expertise delen. Daarnaast lag de belangrijkste focus van dit project op het opstellen en beschrijven van de interne werkprocessen in samenwerking met de medewerkers van de GGD. Ook hebben we een bijdrage geleverd aan de bijeenkomsten met ketenpartners van de GGD om te komen tot duidelijke samenwerkingsafspraken.  

Uiteindelijk hebben wij een handboek Wvggz opgesteld waar alle interne processen en de samenwerkingsafspraken met de ketenpartners in beschreven staan. Dit handboek wordt gebruikt als naslagwerk voor de medewerkers bij de GGD Zaanstreek-Waterland die taken uitvoeren die vallen onder de Wvggz. 

Deel dit bericht

Thema's

Onze experts

Meer actualiteiten