Pilot niet-acuut vervoer verwarde personen, GGD Zaanstreek-Waterland

De regio Zaanstreek-Waterland heeft een regionale ketenaanpak voor mensen met verward gedrag opgezet. De GGD Zaanstreek-Waterland (GGD ZW) is daarin nauw betrokken en streeft met samenwerkingspartners uit het zorgveld, de Maatschappelijke Opvang, gemeenten en politie naar een sluitende aanpak in de signalering, het vervoer, de opvang en begeleiding van mensen met mogelijk verward of onbegrepen gedrag. Binnen die context is het project Mobiele Triage en Vervoer Unit (MTVU) in de regio Zaanstreek-Waterland opgezet. Dit om passend vervoer voor personen met verward gedrag sneller te realiseren en nodeloze interventie van de politie te voorkomen. Als gevolg daarvan wordt escalatie voorkomen waarin de herstelbenadering als uitgangspunt wordt genomen.

De belangrijkste focus in dit project was opzetten van een Mobiele Triage en Vervoer Unit, het constant verbeteren van het proces en de doorontwikkeling van de MTVU. Het project had een doorlooptijd van anderhalf jaar waarna er geëvalueerd werd over de eventuele voortzetting van de MTVU. De GGD ZW heeft CQ Procesmanagement gevraagd om de projectleider te ondersteunen bij de uitvoering en evaluatie van dit project.

CQ heeft een bijdrage kunnen leveren in het organiseren van werkgroepen, de verslaglegging daarvan, de monitoring van het project en aansluitend het opstellen van een evaluatierapport. Dit evaluatierapport geldt als input voor het gesprek met partners zoals de politie, gemeente, relevante zorgpartijen en de zorgverzekeraar.

Deel dit bericht

Thema's

Onze experts

Meer actualiteiten