Decentralisatie Amsterdam-Amstelland

Landelijk is er besloten dat beschermd wonen gedecentraliseerd wordt per 2024. Dit vraagt voorbereiding van de gemeenten betreft de visie en de aanpak van de decentralisatie. De gemeenten in de regio Amsterdam-Amstelland hebben CQ procesmanagent gevraagd om mee te denken en te adviseren in de aanpak van de decentralisatie. We hebben verschillende scenario’s opgesteld en uiteindelijk is er bestuurlijk een richting gekozen.

Vervolgens hebben wij met de verschillende gemeenten een start gemaakt met de volgende onderdelen: Er is in kaart gebracht hoe het zorglandschap er uit ziet in de verschillende regiogemeenten. Er is gedragen plan opgesteld betreft de inrichting van de toegang tot maatschappelijke opvang en beschermd wonen in de regiogemeenten. We hebben advies gegeven over de financiële aanpak.

De belangrijkste rol van CQ was de aansluiting faciliteren tussen alle gemeenten om te komen tot één gezamenlijk scenario voor de toegang. 

Deel dit bericht

Thema's

Onze experts

Meer actualiteiten