Adviseur

Rozemarije Schlotter

verbinder | strategische aanpakker

Ik werk met enorm veel plezier en energie aan projecten. Een relatie opbouwen, resultaten behalen voor de klant en nog liever; de cliënten van de klant. In gesprek met mensen op elk niveau in de organisatie, vertrouwen creëren en samen zoeken naar nieuwe inzichten en oplossingen is wat bij mij past.

Sinds 1997 werk ik als onderzoeker, manager, netwerkregisseur, adviseur en bestuurder in het domein van zorg en welzijn. Altijd vanuit een inhoudelijke gedrevenheid. In de loop der jaren ben ik veel NLP-elementen gaan gebruiken die helpen om tot de kern te komen en op zoek te gaan naar wat werkt.

Meer weten? Lees hier het volledige interview met Rozemarije.

Wat doe je bij CQ Procesmanagement?

We hebben de zorg en ondersteuning in Nederland heel complex gemaakt; verschillende wetten, verschillende financieringsstelsels en inhoud, politiek en financiën die elkaar beïnvloeden. Veel van onze projecten spelen zich in een ingewikkeld veld af. Het vraagt inhoudelijk kennis, gevoel voor verhoudingen en processen en je niet laten afschrikken omdat iets ingewikkeld is.

Voor mij is het enige juiste perspectief dat van de cliënt, de gebruiker van de zorg en ondersteuning. Dat moeten we vooropzetten bij het maken van nieuwe wetten en het uitvoeren projecten en verbetertrajecten.

En hoe mooi zou het zijn als we dat nu echt eens kunnen gaan doen, als we echt gaan kijken naar het effect op de cliënt. Is de uitwerking dan nog steeds de gedachte waar we mee gestart zijn? Zo zagen we bij de invoering van de wvggz en wzd dat het uiteindelijk een erg ingewikkeld bureaucratisch systeem ontstaan is, waarbij cliënten aangegeven dat het voor hen ingewikkelder en onoverzichtelijker geworden is. Hetzelfde kan ook bij de doordecentralisatie van beschermd wonen gebeuren; de basisgedachte is heel goed maar als we niet oppassen kan er door verschillende uitvoeringswetten en regels een log systeem ontstaan waarin we het doel uit het oog verliezen.

We willen dingen anders gaan doen

Waarom vind je het leuk?

Wat mij betreft zitten de oplossingen in een andere manier van samenwerken. Dit vereist dat regels en principes opzijgezet worden als blijkt dat zij wel het systeem maar niet de cliënt helpen. Dat niet de hokjes, indicaties of mandaat maar wat de cliënt daadwerkelijk verder gaat helpen het belangrijkste wordt. Soms vraagt dat op je handen zitten, je kwetsbaar opstellen, je kunnen en mogen verplaatsen in de client. Het vraagt om een systeem waarin vertrouwen meer ruimte krijgt en direct betrokkenen meer mandaat krijgen.

Bij CQ willen we hieraan bijdragen. We werken vanuit vertrouwen en verbinding en gaan samen in de modder staan om te zorgen dat het gaat werken. Als adviseur kan ik daarbij allerlei rollen hebben; de verbinder, de aanjager, de organisator, de bliksemafleider, de criticus, de inspirator, afhankelijk van wat er nodig is. Naast het perspectief van de cliënt verbind ik mij tijdens een project aan de organisatie. Veel van mijn projecten zijn langlopende projecten waardoor ik de verandering ook echt kan begeleiden. Dat gaat dus veel verder dan een advies geven, we gaan ook zorgen dat dingen voor elkaar komen en gaan werken. Daarin is de mix van je onderdeel voelen van de organisatie van de klant en tegelijkertijd een open vizier houden, heel effectief.

Betrokken bij

In 2024 worden verschillende onderdelen in de regionale samenwerking verder uitgewerkt en samengevoegd in één regionale coördinator. Deze coördinator gaat de samenwerking op Lekstroom niveau
De regio Lekstroom heeft voor de eerste twee kwartalen van 2024 aan CQ Procesmanagement gevraagd een aantal coördinatietaken rond de WvGGZ over te nemen en
Landelijk is er besloten dat beschermd wonen gedecentraliseerd wordt per 2024. Dit vraagt voorbereiding van de gemeenten betreft de visie en de aanpak van de
Landelijk is het aantal dak- en thuislozen in de afgelopen 10 jaar meer dan verdubbeld, dit is behoorlijk alarmerend, helemaal omdat het cijfers betreft tot
In de regio Zuid Oost Utrecht (ZOU) is een adviseur van CQ aan de slag als projectleider decentralisatie maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Dit is
De gemeente Haarlem heeft CQ procesmanagement gevraagd om te ondersteunen bij de visieontwikkeling ten aanzien van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang en ondersteuning te bieden