Coördinatie MO/BW en GGZ – Regio Lekstroom

In 2024 worden verschillende onderdelen in de regionale samenwerking verder uitgewerkt en samengevoegd in één regionale coördinator. Deze coördinator gaat de samenwerking op Lekstroom niveau