Aanpak voorkoming escalatie, GGD Kennemerland

Bij complexe problematiek in huishoudens en bij sociaal kwetsbare mensen is snel ingrijpen bij (dreigende) escalatie vereist om erger te voorkomen. Vaak zijn er bij complexe problematiek meerdere professionals betrokken. Het is van belang dat deze professionals elkaar weten te vinden en goed samenwerken. Samen met diverse ketenpartners van de GGD Kennemerland heeft CQ procesmanagement een praktische tool ontwikkeld. Deze tool ondersteunt professionals bij het op- en afschalen van zorg in geval van escalatie en complexe problematiek. Bij de opschaling van zorg wordt bijvoorbeeld een hulpverlener van een instantie met meer expertise betrokken om mee te helpen in het vinden van een oplossing. Een andere mogelijkheid is om de casus aan te melden voor specifieke overlegvormen tussen meerdere organisaties. Samen gaan zij op zoek naar de beste manier om de problematiek aan te pakken.

De tool is ontwikkeld voor de doelgroepen (slachtoffers van) huiselijk geweld & kindermishandeling en de openbare GGZ. In de tool geeft de professional aan om welke gemeente het gaat en welke doelgroep het betreft. Vervolgens geeft de tool de samenwerkingsverbanden tussen ketenpartners weer. Ook ziet de professional de bijbehorende routes van op- en afschalen van zorg/ondersteuning. Per instantie staan de verschillende overlegvormen weergegeven inclusief de bijbehorende aanmeldcriteria. Een professional kan direct zien of zijn of haar casus hier kan worden aangemeld. Dit maakt het voor de professionals inzichtelijk welke instanties of ketenpartners zij kunnen benaderen als de situatie moet worden opgeschaald. De tool stelt professionals in staat om elkaar beter te vinden zodat casussen sneller en doeltreffender opgepakt kunnen worden. Op deze manier draagt de tool bij aan het voorkomen, beperken en beëindigen van dreigende escalaties en problematische situaties.

Deel dit bericht

Thema's

Onze experts

Meer actualiteiten