Verandertraject en ontwikkeling nieuw zorgmodel, Reinaerde

CQ heeft bij Reinaerde, een grote zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in Utrecht, een uitgebreid verandertraject begeleid. We hebben samen met Reinaerde een nieuw zorgmodel ontwikkeld dat richting geeft aan een verbetertraject de komende jaren. Het doel is de zorg beter aan te laten sluiten op de (individuele) vraag, zorg met evidentie te borgen in zorgpaden, beter uitgerust te zijn voor de toekomstige vragen, de organisatie in staat te stellen om de juiste keuzes te maken en een effectieve inzet van personeel te realiseren.

Het eerste onderdeel van het zorgmodel dat we opgepakt hebben is een herontwerp van het intakeproces. CQ heeft een tool gebouwd om de keuzes die de cliënt en de gedragskundige samen maken te ondersteunen. Daarnaast zijn de gedragskundigen door CQ getraind op positieve gezondheid om het gesprek met de client op een andere manier te voeren; niet langer gericht op beperking en ziekte maar op wensen en mogelijkheden. De zorg die start is in zorgpaden beschreven en geeft de client en de behandelaar goed zicht op welke trajecten er ingezet worden en wanneer die afgerond zijn. Uiteindelijk geeft dat Reinaerde de mogelijkheid meteen de zorg in te zetten die het beste past bij het perspectief van de cliënt en ook de eigen capaciteit beter te managen.  

Deel dit bericht

Thema's

Onze experts

Eigenaar & Adviseur
Eigenaar & Adviseur

Meer actualiteiten