Adviseur

Suzanne Mulder

Betrokken en analytisch

Rechtvaardigheid is voor mij heel belangrijk, iedereen verdient een goed leven. Goede zorg voor degenen die dit nodig hebben hoort daar bij. Mijn affiniteit ligt bij de kwetsbare doelgroep binnen het sociaal domein en de ggz, waarbij met name mensenhandel, huiselijk geweld en forensische jeugd mijn interesse hebben. Het raakvlak van zorg en veiligheid zie ik als een gebied vol mogelijkheden. Vanuit mijn criminologische blik denk ik dat autonomie en een goede sociale basis van groot belang is voor het voorkomen van veel problemen en dat kan wat mij betreft nooit genoeg worden nagestreefd.

Wat doe je bij CQ Procesmanagement?

Het ondersteunen van samenwerkingsverbanden, zorgen dat iedereen elkaar begrijpt, een idee uitrollen tot een effectieve aanpak of juist een complex probleem terugbrengen tot de kern om van daaruit de oplossing te zien. Wij houden ons bezig met maatschappelijk relevante projecten. Vanuit mijn rol als adviseur kan ik het samenspel van proces en praktijk optimaliseren door te luisteren naar de professional en tegelijkertijd het perspectief van de cliënt niet uit het oog te verliezen. Ik let daarbij op details en zeker op hetgeen wat juist niét wordt gezegd. Ik vind het belangrijk dat alle perspectieven worden gezien en help daar vanuit mijn interdisciplinaire achtergrond graag aan mee.

Waarom vind je het leuk?

Ik wil energie krijgen van het werk dat ik doe. Ik voel zelf een sterke passie om te zorgen voor de mensen om mij heen, en voor de mensen die het nodig hebben. Bij CQ kan ik dit op grote schaal doen. Ik ben onder de indruk van de kennis die mijn collega’s en klanten bezitten. Door dit aan elkaar te verbinden, komen we verder. Samen met zeer betrokken en enthousiaste collega’s maken we veel impact en dat doe ik met trots.

Betrokken bij

AANLEIDIING De 16 Utrechtse (U16) gemeenten zetten zich sinds 2017 samen in voor de ontwikkeling beschermd wonen. De U16-gemeenten hebben daartoe een Regionale koers Maatschappelijke
Met de groei van vraag naar zorg binnen de VG7-doelgroep (Wlz) wordt het steeds lastiger om tijdig passende zorg te organiseren in de eigen regio.
De gemeente Amsterdam en zorgaanbieders signaleren dat ondersteuning aan jongvolwassenen onvoldoende dekkend en samenhangend georganiseerd is. CQ Procesmanagement onderzoekt hoe de netwerkpartijen binnen Amsterdam ervoor
In regio Amsterdam wordt er sinds 2021 in opdracht van en met 7 zorgaanbieders in de Gehandicaptenzorg en de GGZ gewerkt aan een ‘sluitende keten’