Coördinatie WvGGZ – Regio Lekstroom

De regio Lekstroom heeft voor de eerste twee kwartalen van 2024 aan CQ Procesmanagement gevraagd een aantal coördinatietaken rond de WvGGZ over te nemen en

VG7 Oost-Nederland – Zilveren Kruis

Met de groei van vraag naar zorg binnen de VG7-doelgroep (Wlz) wordt het steeds lastiger om tijdig passende zorg te organiseren in de eigen regio.