Het opstarten en ondersteunen van zorginstelling Trauma en Transitie

Bij Trauma en Transitie is CQ al vanaf het begin betrokken. Trauma en Transitie heeft voor het elektronisch Patiëntendossier ONS van Nedap gekozen. Waar mogelijk, heeft CQ geholpen met de implementatie en het opstarten van de hele zorgadministratie. Trauma en Transitie levert zorg volgens het Zorgprestatiemodel; om de geleverde zorg meer inzichtelijk te maken, heeft CQ dashboards in PowerBI gemaakt.  

Enerzijds speelt CQ een rol in het inzichtelijk maken van de data en uitvragen welke gegevens nodig zijn om goed te kunnen sturen op efficiënte zorg, anderzijds levert CQ ook zelf een stuk zorg administratie. Hierbij geven we voorlichting over hoe het systeem gebruikt moet worden, wordt er meegekeken bij missende gegevens en wordt er nauw samengewerkt om de wijzigingen van het DBC naar het zorgprestatiemodel goed door te voeren in de werkwijze van de behandelaren. Zo kan CQ door het coderen van bepaalde lijsten makkelijk achterhalen waar er informatie mist en zo kan er vervolgens meer voorlichting worden gegeven over het ONS systeem.  

Zo wordt gelijk duidelijk welke informatie nog mist om een geldig zorgtraject te hebben en gepaste zorg te kunnen leveren.  

Deel dit bericht

Thema's

Onze experts

Adviseur
Data analist
Eigenaar & Adviseur

Meer actualiteiten