De afgelopen jaren heeft CQ Procesmanagement veel kennis en ervaring opgedaan in het sociaal domein en in de GGz door middel van het uitvoeren van verschillende projecten en implementeren van nieuwe ontwikkelingen. Er gebeurt veel in beide domeinen, bijvoorbeeld de beeldvorming rondom GGz problematiek, de wet- en regelgeving rondom MO/BW en het in kaart brengen en aanpakken van knelpunten. Onze CQ-collega en directeur Michiel van Hees loopt inmiddels al twintig jaar mee in deze omgeving. En wat is er nou nog mooier dan het vergaren van al die kennis en ervaring? Dit delen met anderen. Daarom heeft Michiel van Hees samen met Nienke Boesveldt (onderzoeker/ docent Universiteit van Amsterdam) twee Executive programma’s ontwikkeld: 

Deze programma’s worden sinds 2018 aangeboden in samenwerking met de UvA Academy. De kandidaten hebben een diverse achtergrond als beleidsmakers, professionals, gemeenten, woningcorporaties, zorgverzekeraars, politie, GGD en vele anderen.  

De deelnemers ontvangen na afloop een waardevol certificaat van deelname vanuit de Universiteit van Amsterdam. 

Wegens succes wordt nu een derde Executive Programma ontwikkeld op het gebied van mensenhandel, huiselijk geweld, seksueel geweld en andere kwetsbare burgers in afhankelijkheidssituaties. 

Houd onze website en LinkedIn in de gaten voor meer informatie! Loop je zelf tegen inhoudelijke knelpunten over bovenstaande onderwerpen? Wij denken graag met je mee, stuur ons dan een mail op: administratie@cqp.nl

Executive programma Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen 

Hoe kunnen we grote maatschappelijke thema’s rondom MO, BW en ggz zoals regionalisering, eenzaamheid en ambtelijk verkokering, beter begrijpen en verklaren? Welke visie ligt ten grondslag aan een nieuw beleidsdoel en wat is precies het doel? We willen beter begrijpen hoe het bestaande aanbod tot stand komt en hoe cliëntervaringen beïnvloed worden. 

In dit Executive programma zullen verschillende onderwerpen zoals regiobinding, vereenzaming/ ontregeling, integraal werken en de ambitie tot afbouw van bedden theoretisch geduid worden. Ook wordt een duidelijke verbinding gelegd tussen de thema’s en mogelijke concrete beleidsregels en interventies voor gemeenten. Er worden voorbeelden gegeven maar ook de eigen praktijkervaringen van de kandidaten worden interactief behandeld. 

Ook wordt er, wanneer mogelijk, gezamenlijk een studiereis naar Finland gemaakt. Daar wordt de opgedane kennis getoetst aan de praktijk, waar ‘Housing First’ voor een gestage afname heeft gezorgd van het aantal dakloze personen. Na afloop van het programma bent u goed op de hoogte van de inhoudelijke ontwikkelingen, is uw rol als gesprekspartner versterkt en bent u beter in staat om een stevige onderhandelingspositie van uw organisatie aan te nemen. 

In 2017 heeft het eerste Executive programma MO/BW plaatsgevonden, en in 2022 vindt alweer de 10e editie van het programma plaats. 

Wil je meer informatie over het Executive programma MO/BW of wil je je aanmelden? 
Wat vonden de kandidaten van de vorige programma’s? 

Aimée Tops, Havensteder:  

“Nienke en Michiel nemen je met hart en ziel mee in de wereld van de Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen en laten zien hoe denken vanuit de cliënt, een (t)huis, goede begeleiding en optimale samenwerking een wereld van verschil kunnen maken.” 

Een anonieme kandidaat:  

“Ik heb het enorm gewaardeerd, uitstekende combinatie tussen theorie en praktijk” 

Een andere anonieme kandidaat:  

“Informatief programma, met duidelijke meerwaarde door het bezoek aan Helsinki.”

Executive programma Geestelijke Gezondheidszorg in het Sociaal Domein 

Welke positie heeft de GGz in de huidige en toekomstige samenleving? Welke verschuivingen vinden er plaats en hoe anticipeer je op deze veranderingen? En welke ontwikkelingen hebben impact op de dagelijkse praktijk? 

In dit Executive programma gaan we dieper in op verschillende perspectieven, hoe het GGz netwerk in elkaar zit en hoe het speelveld er uit ziet. Hierdoor word je bewust van de ontwikkelingen en kijk je met een andere blik naar innovaties. De ambitie ten aanzien van bijvoorbeeld regionale samenwerking, het betrekken van het netwerk en de psychische kwetsbaarheid worden m.b.v. een theoretisch model besproken. Er is ook voldoende ruimte voor praktijkvoorbeelden en casuïstiek van de kandidaten. 

Wanneer mogelijk zullen we de opgedane kennis meenemen op werkbezoeken in samenwerking met gastdocenten bij lokale initiatieven die de GGz zorg inrichten op een manier die past bij de gaande ontwikkelingen. Daarnaast wordt de samenhang met het sociale domein besproken zoals wonen, armoede en publieke gezondheid. 

Dit Executive programma is gestart in 2020 en gaat wegens groot animo en succes jaarlijks plaatsvinden. 

Wil je meer informatie over het Executive programma GGZ in het Sociaal Domein of wil je je aanmelden? 
Wat vonden de kandidaten van de vorige programma’s? 

Rutger Kuipers, gemeente Heerenveen: 

“Een must voor iedere beleidsmedewerker in het Sociaal Domein: Het executive programma ‘GGZ in het Sociaal Domein’ van de UvA.” 

Een anonieme kandidaat:  

“Er werd veel aandacht besteed aan hoe GGZ op papier zou moeten werken en ook de krenten in de pap van innovatieve en goede initiatieven. Hoe hier in de praktijk mee om te gaan kwam vanuit de diverse deelnemers tot uiting.”

Een andere anonieme kandidaat: 

“De groepsgrootte gaf optimaal ruimte aan gesprek. Prettige en deskundige begeleiding van Michiel en Nienke en mooie sprekers.” 

Meer weten over samenwerkingen of trainingen met CQ?

Wilt u meer weten over trainingen? Of bent u benieuwd of we een samenwerking kunnen aangaan? Neem dan nu contact met ons op. Wij komen graag bij u langs om de mogelijkheden te bespreken.