ECD, e-health en patiëntportalen

Een ECD waar je wel blij van wordt Inmiddels heeft zo’n beetje iedere instelling wel een ECD in gebruik. Veelal wordt daar na de lancering

Kwaliteit en procesmanagement

Procesmanagement Procesbeschrijving is een techniek die wordt gebruikt om de organisatieprocessen op een gestructureerde wijze inzichtelijk te maken. Dit kan op allerlei manieren zoals met

Zorgverkoop en verantwoording

Zorgverkoop Bij het jaarlijkse contracteringsproces komt een hoop kijken. Zeker als u nog geen contract heeft met één of meer zorgverzekeraars kan dat een hobbel

Raakvlak LVB / GGZ

Ongeveer 1,1 miljoen mensen in Nederland hebben een licht verstandelijke beperking. De eisen die onze steeds complexere samenleving stelt kunnen voor hen lastig zijn en

OGGZ, WVGGZ, bemoeizorg

Er is een kleine groep mensen met ingewikkelde (multi-)problematiek. Zij hebben problemen op diverse leefgebieden, zoals huisvesting, financiën en psychisch functioneren. Hierdoor zijn er veel

Zorgprestatiemodel en financiën

Zorgprestatiemodel Financiële diensten Op het gebied van Financiën maken we een financieringsbehoeftebepakking, liquiditeitsplanning en doen we analyses rondom het zorgprestatiemodel. Productiebegrotingen, opbrengstmonitor Typische vragen Mag

GGZ in het sociaal domein

Invulling geven aan geestelijke gezondheidszorg in het sociaal domein De GGZ is steeds meer aan het veranderen, zowel de manier waarop er wordt gekeken naar