Voorkomen instroom in MOBW

Elk jaar komen nieuwe clienten in aanmerking voor maatschappelijke opvang of beschermd wonen. Soms is het mogelijk om clienten direct te helpen in de thuissituatie

Inrichting centrale en lokale toegang

Binnen CQ Procesmanagement is expertise opgebouwd op het gebied van inrichtingsvragen met betrekking tot Wmo-toegang (wet maatschappelijke ondersteuning). Omdat er grote verschillen zijn tussen gemeenten,

Ketensamenwerking

Samenwerking in de zorg, in ketens of netwerken, wordt steeds belangrijker. Gelukkig is hier steeds meer aandacht voor. Met name voor cliënten en patiënten met