Quick scan Thuis in Zeist – Gemeente Zeist

AANLEIDIING De 16 Utrechtse (U16) gemeenten zetten zich sinds 2017 samen in voor de ontwikkeling beschermd wonen. De U16-gemeenten hebben daartoe een Regionale koers Maatschappelijke

Coördinatie MO/BW en GGZ – Regio Lekstroom

In 2024 worden verschillende onderdelen in de regionale samenwerking verder uitgewerkt en samengevoegd in één regionale coördinator. Deze coördinator gaat de samenwerking op Lekstroom niveau

Coördinatie WvGGZ – Regio Lekstroom

De regio Lekstroom heeft voor de eerste twee kwartalen van 2024 aan CQ Procesmanagement gevraagd een aantal coördinatietaken rond de WvGGZ over te nemen en

VG7 Oost-Nederland – Zilveren Kruis

Met de groei van vraag naar zorg binnen de VG7-doelgroep (Wlz) wordt het steeds lastiger om tijdig passende zorg te organiseren in de eigen regio.