Quick scan Thuis in Zeist – Gemeente Zeist

AANLEIDIING De 16 Utrechtse (U16) gemeenten zetten zich sinds 2017 samen in voor de ontwikkeling beschermd wonen. De U16-gemeenten hebben daartoe een Regionale koers Maatschappelijke

Coördinatie MO/BW en GGZ – Regio Lekstroom

In 2024 worden verschillende onderdelen in de regionale samenwerking verder uitgewerkt en samengevoegd in één regionale coördinator. Deze coördinator gaat de samenwerking op Lekstroom niveau

Decentralisatie Amsterdam-Amstelland

Landelijk is er besloten dat beschermd wonen gedecentraliseerd wordt per 2024. Dit vraagt voorbereiding van de gemeenten betreft de visie en de aanpak van de

Opvangvluchtelingen

In maart 2022 brak de oorlog uit in Oekraïne en kwamen er vluchtelingen naar Nederland. De gemeenten hadden en hebben de taakstelling om opvang te