Adviseur

Suzan Popović

Suzan is in december 2023 begonnen bij CQ Procesmanagement. Na afronding van haar opleiding Klinische Psychologie werkte zij met name in de GGZ als projectleider. Met haar grote kennis van woonconcepten voor mensen met een psychiatrische- of verslavingsachtergrond helpt zij nu bij CQ Procesmanagement vooral bedrijven en gemeentes met uitdagingen op het gebied van MO/BW, verslavingszorg en het inrichten van projecten voor ggz-doelgroepen.

Wat doe je bij CQ Procesmanagement?

Waarom vind je het leuk?

Expert op het gebied van

Er geen thema's gevonden bij deze medewerker

Betrokken bij

AANLEIDIING De 16 Utrechtse (U16) gemeenten zetten zich sinds 2017 samen in voor de ontwikkeling beschermd wonen. De U16-gemeenten hebben daartoe een Regionale koers Maatschappelijke
De gemeente Den Haag wil weten in hoeverre de verschillende varianten van verwerving en bekostiging bijdragen aan kwalitatieve verbetering van het aanbod, betere samenwerking tussen
De gemeente Oss is op zoek naar een besturingsmodel dat past bij zowel de lokale taken als bij de wettelijke taken als centrumgemeente en de